Ny satsning på Sveriges roll i det nya Ryssland

Det fyråriga forskningsprojektet ”Moderna vikingar i Öst – Sveriges roll i skapandet av institutioner, elitnätverk och informella praktiker under 1990-talets ekonomiska reformer i Ryssland” har beviljats nära fem miljoner i stöd från Vetenskapsrådet. Syfte är att studera hur å ena sidan svenska och å andra sidan ryska institutioner och eliter påverkade varandra och förändrades under de ekonomiska reformer som genomfördes i Ryssland efter Sovjetunionens fall.

Projektet leds av den amerikanska antropologen Janine R. Wedel – författare till flera prisbelönta böcker, däribland Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe – som tillsammans med svenska ekonomhistoriker, sociologer, ekonomer och organisationsvetare ska undersöka vilken roll svenska institutioner, investeringar och experter spelade i de reformer att forma det ekonomiska system som sedan skulle växa fram i forna öst. Även dokumentärfilmaren Staffan Julén och författaren Magnus Linton, kommunikationschef respektive redaktör på IFFS, deltar i projektet.

– Janine Wedel är en av världens främsta forskare specialiserad på eliter och informella nätverk och det är ett fantastiskt tillskott i svensk forskning när hon nu återkommer till institutet just som vi startar vårt nya forskningsprogram för de kommande sex åren, som just innehåller forskning om eliter, säger IFFS vd Gustaf Arrhenius.

Janine Wedel innehade under 2018-2019 Kerstin Hesselgrens gästprofessur med placering på IFFS. Se henne presentera sin forskning i ett samtal om "den nya skuggeliten".

Relaterat material