Ukrainas återuppbyggnad efter kriget - vad vi lärt oss (eller borde ha lärt oss) efter de många misslyckandena med västerländsk hjälp till Östeuropa under 1990-talet

När Sovjetunionen föll strömmade en lång rad västerländska politiska rådgivare och ekonomiskt bistånd in från väst till de forna Sovjetstaterna. Det uttalade syftet var att öppna upp samhällena och stöpa om dem enligt marknadsekonomisk modell. Resultatet blev dock ofta kaotiskt och korrupt med "rådgivare" som berikade sig själva och att tillgångar hamnade i händerna på en liten korrupt ekonomisk elit. Ett särskilt avskräckande exempel är framväxten av den oligarkiska kapitalismen i Ryssland. Janine Wedel är socialantropolog och forskare vid Institutet för framtidsstudier som under årtionden på nära håll studerat politik, ekonomi, bistånd och korruption i Östeuropa och Ryssland, samt relationen mellan öst och väst. I en artikel i Vox ger hon fyra konkreta förslag på hur återuppbyggnaden av Ukraina bör - och inte bör - utformas, genom att dra lärdomar från alla de misslyckandena som följde på försöken att reformera de forna Sovjetstaterna. 

Hennes fyra konkreta förslag är:
1. En genuin ny Marshallplan som påminner om den massiva hjälpen Europa fick efter andra världskriget för att återtuppbygga infrastrukturen. Planen som föddes efter Sovjetunionens fall benämndes ofta som en ny Marshallplan men hade få likheter med den.

2. Experter och expertis måste väljas noggrant. Efter Sovjets fall flög en ändlös skara okoordinerade experter med egna agendor in till huvudstäder i öst. De expertorgan som västerländskt bistånd gick igenom hade ofta lite eller ingen kunskap om de länder där de skulle verka. Detta misstag får inte göras om.

3. En central myndighet med huvudansvar för planering och koordinering av allt bistånd, lokaliserad i Kiev. Bristen på koordination, ansvar och planering av biståndet var stor under 1990-talet. En central myndigheter, ledd av Ukrainska experter, med verkliga muskler är nödvändigt för att inte upprepa detta misstag.

4. Både givare och mottagare av bistånd måste få på plats strukturer som säkrar mot korruption. Härvor där utländska intressen tillsammans med inhemska oligarkiska strukturer berikat sig själva var vanliga när de forna sovjetstaternas ekonomier skulle öppnas. De "experter" eller intressen som den här gången säger sig tala för Ukrainas sak, måste synas noggrant för att säkerställa att liknande korruption och självberikning på vanliga medborgares bekostnad inte händer igen.

Läs hela artiklen (på engelska) i Vox. "Reconstruction aid to Ukraine: What we know (or should know) from the history of assistance to Eastern Europe in the 1990s"

Relaterat material