Anna Tyllström om lobbyism och tillgång till makten

Det är inte olagligt att för egna intressen försöka påverka politiker och regeringsföreträdare att ändra lagar eller föra en politik i viss riktning. Men vilka intressen är det som faktiskt släpps in hos makten? I flera artiklar i Dagens ETC intervjuas Anna Tyllström om lobbyism och särskilt friskolesektorns relationer med regeringsföreträdare.

I en artikel om hur friskolekoncernen Internationella Engelska Skolan (IES) mejlade ett lagändringsförslag till skolminister Lotta Edholm (L) säger Anna Tyllström att hon inte är förvånad över att IES försöker påverka politikerna att göra lagändringar till deras fördel. Däremot så menar hon att det är speciellt att de har den tillgång som de har till makthavarna, i jämförelse med andra företag och organisationer:

- Att mejla lagförslag, det har man både som organisation och som medborgare rätt att göra. Men om alla inte får samma bemötande så är det ett demokratiskt problem. Det här måste göras mer transparent så att man får en chans som väljare att få se var inflytandet kommer ifrån. Det hade även varit bra för lobbyisterna. 

Hon menar vidare att det är ovanligt att enskilda aktörer får audiens hos regeringen. Vanligare är att organisationer som företräder en hel bransch kan kallas in, inte enskilda företag.

– Det är ovanligt att enskilda aktörer får tillgång, särskilt till regeringen, om man inte är Volvo eller Scania, det vill säga när man har en väldigt avgörande roll i produktionstillverkningen i landet. Inte ens Coop och ICA kommer ju in separat utan kallas upp tillsammans, säger Anna Tyllström.

En annan artikel om vinster i välfärden handlar om att flera undersökningar visar att majoriteten av väljarna är emot, medan stödet för vinster i väldfärden är betydligt starkare bland politiker. Anna Tyllström intervjuas om varför det kan vara så och säger att ett gap mellan väljare och politiker är en indikator på att lobbyverksamhet pågår. 

– Om politikernas hållning ger emot antingen en stark opinion, eller ett entydigt forskningsläge i någon fråga, då brukar det finnas ett starkt särintresse som är välorganiserat, säger Anna Tyllström.

Läs mer här: Lobbyistern, skolan och vinsterna

Relaterat material