Kriget i Ukraina: "Fördjupat EU-försvar hellre än Natomedlemskap"

Regeringen har bjudit in alla riksdagspartier till säkerhetspolitiska samtal. De bör diskutera fördjupat försvarssamarbete inom EU som alternativ till Natomedlemskap, skriver Folke Tersman och Jens Orback på DN Debatt"Nato domineras av USA. Svenska Natoanhängare bör därför ta sig en funderare på vad som kan hända om Donald Trump åter blir president." 

Rysslands invasion av Ukraina har fört upp frågan om svenskt medlemskap i Nato högt upp på agendan. Det djupa samarbete Sverige redan har med Nato räcker inte enligt förespråkarna. Men det finns flera skäl till att ett försvarssamarbete inom EU är en bättre väg framåt, enligt Folke Tersman, professor i praktisk filosofi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier och Jens Orback, vd Global Challenges Foundation. 

"Genom att EU:s medlemmar fört in Europarådets konventioner om de mänskliga rättigheterna i sin lagstiftning vilar de på gemensamma värden där respekten för mänskliga rättigheter utgör grunden. För att bli medlem måste man också uppfylla de Köpenhamnskriterier för stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen och skydd av minoriteter. Det är värden som vi också gemensamt bör försvara.

Diskussionen om ett svenskt Natomedlemskap handlar främst om huruvida den avskräckande effekten av ett svenskt medlemskap verkligen skulle leda till ökad trygghet eller om den snarare skulle minska genom risken för att Sverige dras in i konflikter, under ett kärnvapenparaply. Den handlar också om hur ett medlemskap skulle påverka andra aspekter av svensk politik, exempelvis genom att skada vår förmåga att bedriva en självständig utrikespolitik grundad på de värden vi vill försvara. Nato domineras av USA vars utrikes­politik öppet styrs av amerikanska intressen snarare än av värdebaserade lagar och konventioner, vilket invasionen i Irak var ett exempel på. Svenska Natoanhängare bör därför ta sig en funderare på vad som kan hända om Donald Trump åter blir president. Dess medlemmar är inte heller satta under samma press att följa rättsstatens principer, vilket Turkiet är ett trist exempel på. Att hamna under Natos kärnvapenparaply kan därför ha sina risker."

Läs hela dabattartikeln här: ”EU-försvar en tredje väg i säkerhetspolitiken”

Relaterat material