Lobbyisterna, skolan och vinsterna

Hur gick det egentligen till när vinstuttag i skolan blev accepterat? I en artikelserie utforskar ETC lobbyisterna som påverkat politikerna. Bland andra organisationsforskaren Anna Tyllström intervjuas.

Hennes forskning handlar bland annat om hur politiker som går till pr och lobbyism förändrar sina värderingar och om hur företag påverkar politiker via pr-konsulter. 

I frågan om vinster i välfärden finns ett stort glapp mellan vad politiker och väljare tycker i frågan. Väljare har länge varit mer skeptiska medan politiker tolererat och drivit igenom förändringar som möjliggjort vinstuttag. Enligt Anna Tyllström beror det här glappet mycket på ett framgångsrikt arbete från lobbyister.

- Om det finns ett starkt forskarläge om något, att forskningen entydigt säger något eller att det finns en stark opinion - det är hemskt med krig och vi måste gå med i Nato - om då politikernas hållning går emot någon av de två sakerna, då brukar det finnas ett starkt särintresse som är välorganiserat, säger Anna Tyllström till ETC

Lyssna också på ett samtal med Anna Tyllström från 2018 om hur det går till när lobbyister försöker påverka politiker.  

Relaterat material