Ny studie av väljare som lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna lockar väljare från såväl Socialdemokraterna som Moderaterna. Hur skiljer sig dessa olika väljargrupper från varandra? Idag släpper vi delresultat från en studie om väljares värderingar, och de visar på att Socialdemokraternas strategi att försöka vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna kan slå helt fel.

Med hjälp av Novus har surveydata samlades tidigare i år in surveydata från 2217 av Sverigedemokraternas väljare, av vilka 491 tidigare har röstat på Socialdemokraterna och 899 tidigare har röstat på Moderaterna, samt data från 548 socialdemokratiska väljare och 634 moderatväljare. I denna första analys av resultaten har forskarna Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, Kirsti Jylhä, fil.dr. i psykologi och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, samt Pontus Strimling, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Framtidsstudier studerat hur de väljare som lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna skiljer sig från Socialdemokraternas respektive Sverigedemokraternas övriga väljare.

Resultaten visar att väljare som har lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna inte skiljer sig från övriga väljare hos Sverigedemokraterna, medan de avviker kraftigt från de väljare hos Socialdemokraterna som fortfarande röstar på Socialdemokraterna. På en rad frågor som rör jämlikhet, skatter och invandring verkar de väljare som har lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna ha hittat ett parti där de passar väl in.

I essän "Stor risk att Socialdemokraternas nya strategi misslyckas", publicerad på dagensarena.se 17 maj, ställer forskarna dessa resultat mot Socialdemokraternas uttalade strategi att på olika sätt vinna tillbaka de väljare de förlorat till Sverigedemokraterna.

Läs forskarnas analys på www.dagensarena.se

Se metodrapporten från Novus här

Pressbild Jens Rydgren
Pressbild Kirsti Jylhä
Pressbild Pontus Strimling

Rapporten kommer att publiceras i sin helhet i juni 2018.

Relaterat material