En marsch för vetenskap och forskning!

march for science badgeFaktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. Det är fenomen som March for Science vill motverka med en manifestation på lördag den 22 april. March for Science planeras hållas på 400 platser runt om i världen, och syftar till att stå upp för vikten av vetenskap och forskningsbaserad kunskap i samhället. Institutet för Framtidsstudier är en av 60-talet organisationer i Sverige som stödjer initiativet, och vår kollega Karim Jebari kommer att delta som talare vid manifestationen i Stockholm.

Vetenskap är en viktig del av samhället, det är att ställa frågor och granska, värdera och ta ställning till olika påståenden. Vetenskapens styrka ligger i dess mångfald och öppenhet, och manifestationen ska ses som en startpunkt för att nå ut med kunskap till många fler och tydligt visa på vetenskapens vikt i en tid när alternativa fakta blivit ett etablerat begrepp.

Vi tar ställning för forskningen och vill visa vad som gör vetenskapen unik som kunskapskälla,
lyfta fram vikten av källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
www.marschforscience.se

I Sverige planeras manifestationer i Stockholm, Göteborg, Umeå och Uppsala. I Stockholm sker samling och avmarsch kl. 12.00 från Mariatorget via Sankt Paulsgatan - Götgatan - Hökens gata - Östgötagatan - Folkungagatan - Götgatan till Medborgarplatsen. Manifestationen avslutas med tal av företrädare för vetenskapen där bland annat filosofen Karim Jebari från Institutet för Framtidsstudier kommer att tala. Även personer från andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare kommer finnas representerade på scen kl. 13.30–15.00.

För mer information om manifestationen, besök webbplatsen www.marchforscience.se

Mer om faktaresistens?
Vill du läsa mer om faktaresistens? Lyssna på vårt seminarium "Har vi blivit mer faktaresistenta?" med bland andra Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi (Stockholms universitet) och Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation (JMG).

 

Du kan också lyssna på en intervju som gjordes direkt efter seminariet med Åsa Wikforss, Jesper Strömbäck, Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey samt Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap; Faktaresistens? På grund av oss eller medielandskapet? i Sveriges Radio.