Studie för att förstå var forskningspengar gör mest nytta

Hur gör forskningsfinansiärernas pengar mest nytta? Ett sätt att hitta rätt strategi för hur medlen ska fördelas kan vara att intervjua forskare och analysera databaser. Corrie Hammar, forskningsassistent på Institutet för framtidsstudier var med och gjorde intervjuer för forskningsfinansiären Ragnar Söderbergs stiftelse inför senaste utlysningen.

Intervjuerna hölls i ett semistrukturerat format där exempel och berättelser kan ta mer plats jämfört med exempelvis en enkätstudie. Det gav forskarna stora möjligheter att utifrån sina egna erfarenheter berätta hur de såg på finansieringen och på förändringar inom fälten, säger Corrie Hammar till tidningen Curie i en artikel om intervjustudien. 

– Vi fick på så sätt många konkreta tips på hur stiftelsen kan stötta forskare, till exempel erbjuda budgetmallar, hålla metodworkshops och belöna projekt som har gått bra. 

Läs hela artikeln: "Vi vill lägga pengarna där de gör mest nytta"

Relaterat material