Debatt: Dagens skolmarknad lever på segregationen

Betydelsen av socioekonomisk bakgrund blir allt viktigare för skolframgång. Men segregationen på skolområdet växer stadigt och ojämlikheten ökar, en utveckling som orsakats av fritt skolval och friskolereform. Men det behöver inte vara så.

Det har man kommit fram till i Nyköping där man efter en överenskommelse över den politiska blockgränsen på kort tid bakade ihop fyra högstadieskolor med väldigt olika elevsammansättning till en stor högstadieskola. Resultatet: möten mellan elever som tidigare levt i skilda världar, och höjda betygsmedelvärden. Den så kallade Nyköpingsmodellen prisas nu med Jämlikhetspriset av styrelsen för stiftelsen Jämlikhetsfonden där bland andra Gustaf Arrhenius ingår.

Ett problem som denna modell dock inte kunnat komma åt är den skolmarknad som lever på segregationen. I ett debattinlägg ropar därför styrelsen för stiftelsen Jämlikhetsfonden på åtgärder från politiker på såväl riksnivå som kommunal nivå, åtgärder som kan säkra att skolan lever upp till vad lag och läroplan säger om att den ska vara likvärdig för alla och fungera som en social och kulturell mötesplats.

Läs debattinlägget på Aftonbladet

 

 

Relaterat material