Invandring och brott - inga enkla samband

Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken. Alltså borde brottsligheten öka då andelen personer med utländsk bakgrund ökar. Men enligt tidiga resultat i ett nytt forskningsprojekt av bland andra Jerzy Sarnecki som presenterades på ett seminarium på Institutet för framtidsstudier den 22 september går det inte att se en sådan koppling i statistiken. Resultaten har fått stor spridning i media. Bland annat i Dagens Nyheter, Studio ett i Sveriges Radio P1 samt i en artikel från TT som publicerats i ett 40-tal tidningar i Sverige, bland annat i Göteborgs Posten.

Se hela forskningsseminariet på Iffs Play: Immigration and crime at the national and municipal levels

- Jag måste erkänna att jag tänkte att det måste vara självklart att invandringen måste öka brottsligheten, om de är överrepresenterade. Det är en logisk tanke. När jag upptäckte att det inte stämde så blev jag väldigt förvånad, säger Jerzy Sarnecki till Dagens Nyheter.

I projektet har forskarna sökt förklaringar genom att bland annat tittat på 20 kommuner där med hög invandring och 20 kommuner med låg invandring och jämfört med brottsstatistiken den senaste 20 åren. Någon skillnad i brottsutveckling kan inte ses i statistiken.

- Något enkelt samband mellan att vi får flera invandrare och därför mer brott - det sambandet finns inte, säger han till Dagens Nyheter.

En hypotes som kan förklara det här mönstret enligt forskarna är att invandringen förändrar klassammansättningen i Sverige. När personer med utländsk bakgrund kommer hit hamnar de längst ner på samhällsstegen.

- Personer som är nya i Sverige utan kunskaper i svenska och med låg utbildning, får de de sämsta jobben, om de ens får något jobb. De flyttar till områden ingen annan vill bo. Överhuvud taget hamnar de längst ner i samhället. Och kriminologi lär oss att det är i det lägsta skikten i samhället som brotten sker. Samtidigt lyfts de som varit längst ner tidigare, den svenska underklassen, uppåt. Man kan tänka sig att den gruppens kriminalitet minskar och det är det som förklarar varför brottsligheten inte ökar trots att invandringen ökar, säger Jerzy Sarnecki i Studio ett i P1.

De lägsta positionerna i samhället tas helt enkelt över av invandrare, enligt Jerzy Sarnecki.

- Det här kan vi inte bevisa just nu, men det är en hypotes som måste utredas enligt de data jag presenterat, säger Jerzy Sarnecki i en TT artikel som publicerats i bland annat Göteborgs Posten.

Relaterat material