Gustaf Arrhenius i styrelsen för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi har av regeringen utsetts till ledamot i styrelsen för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Han förordnas från och med den 1 juli 2021 till och med 31 juni 2024. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndighetens arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården. 

Det är styrelsen som beslutar om den övergripande inriktningen på verksamheten, samt vilka rapporter som ska publiceras. Myndigheten har också ett patient- och brukarråd som identifierar och ger förslag på områden att granska.  

Läs mer om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Relaterat material