De rika, de fattiga och ansvaret för klimatförändringarna

De rikaste tio procenten* i världen är ansvariga för 50 procent av de totala konsumtionsbaserade utsläppen av koldioxid. Enligt en rapport från 2021 av Cambridge Sustainability Commissions, University of Sussex, stod de 5 procent rikaste individerna i världen för 37 procent av ökningen av koldioxidutsläpp som skedde mellan 1990 och 2015. Vilka konsekvenser får dessa fakta för moraliska frågor om ansvar och rättvisa? 

Trots att det är de rikaste* står för de mesta av utsläppen och drar mest nytta av dem, så är det de fattigaste 50 procenten av världens befolkning, som tillsammans bara står för 10 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen, som kommer att drabbas av de flesta av de negativa konsekvenserna av den globala uppvärmningen som orsakas av utsläppen.

Ett exempel är det låglänta Bangladesh som redan idag drabbas av fler och värre översvämningar på grund av klimatförändringar. Säde Hormio, filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier höll nyligen ett seminarium om de moraliska frågorna som väcks av dels ojämlikheterna i ansvaret för utsläppen, dels orättvisan i fördelningen av bördan av klimatförändringarna. 

Fakta på en minut > Säde Hormio om konsumtion, ansvar och moral
Se hela seminariet > Individual emissions, equality and the state   

*Är du bland de rikaste tio procenten? Enligt beräkningar från Credit Suisse 2022 krävdes det nettotillgångar (tillgångar minus skulder) på cirka 138 000 dollar, cirka 1,4 miljoner kronor.   

Relaterat material