Forskarens roll i den offentliga debatten

Vilken roll bör forskare ha i den offentliga debatten? Vilket ansvar har de själva att delta? Statens medicinsk-etiska råd arrangerade nyligen en etikdag och Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi pratade då om forskarens roll i det offentliga samtalet.

"På forskarutbildningar ges idag lite massmedieträning men frågan om vilket ansvar forskare själva har för att nå ut och delta i den offentliga debatten tas inte upp så mycket. Jag tycker att de här frågorna behöver diskuteras mera", säger Gustaf Arrhenius. 

Se hela samtalet: Smers etikdag 2020: Pandemietik – kommunikation, tillit och demokrati (Gustaf Arrhenius presentation börjar efter 37 minuter)

Pandemin har medfört att experter och forskare syns mer i debatten, noterar Gustaf Arrhenius, men ibland har debatten inte varit till forskningens fördel. 

"Det är ju svårt att se något positivt med den här pandemin, men om man ändå ska försöka så tycker jag att det är positivt att forskare och experter nu syns mer och tar större plats. Man kan tala om experternas återkomst. Samtidigt har tonläget i debatten varit väldigt högt och ibland har det nog framstått som att forskare bara pucklar på varandra. På så vis har det inte varit forskningens bästa stund". 

 

Relaterat material