Etiska värden missas i debatten om maten och klimatet

En ko ger ungefär lika mycket kött som 100 kycklingar. Även om kyckling klimatmässigt är att föredra, så betyder valet att 99 fler individer lider och dödas per kilo kött. Att vi är så fixerade vid klimatavtryck i debatten om vad vi ska äta, gör att vi missar andra viktiga etiska värden. Det skriver Julia Mosquera filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier i Expressen.

I en ny studie från RISE jämförs olika slags kött utifrån klimatavtryck per kilo. Men att endast ta hänsyn till klimatavtryck per kilo när vi resonerar kring moraliska val i matdebatten, blir halva resonemang, enligt Julia Mosquera. 

"För att producera motsvarigheten till vad en ko ger måste man alltså föda upp och slakta cirka 100 kycklingar, och om människor skulle ersätta konsumtion av nötkött och fläsk med kyckling skulle antalet odlade kycklingar öka exponentiellt – till mycket mer än den redan svindlande siffran 24 miljarder på global nivå. Detta är förstås moraliskt problematiskt. När djurs välbefinnande lyfts in i en större etisk vågskål flyttas vikterna om. Lidandet för en enskild ko som föds upp för ekonomiskt optimerad slakt kan, givet dess högre potential för välmående, sägas vara större än lidandet för en enskild kyckling. Men räknar man in det lidande vi åsamkar dessa miljarder odlade kycklingar som lever med ämnesomsättningsproblem och smärtsamma benskador större delen av sina liv, blir kvantiteterna, volymerna, relevanta för den moraliska kalkylen." 

Läs hela artikeln här: Måttet klimatavtryck missar viktiga etiska värden

Läs mer om Julia Mosquera

 

 

Relaterat material