Etiska brister när arbetsmiljön i vården ignoreras

"Vi måste börja prata om vad de etiska värdena betyder och varför de är viktiga. Stora ord som människovärde och värdighet är så abstrakta att alla kan vara rörande överens om absolut ingenting". Erica Falkenström, forskare på Institutet för framtidsstudier intervjuas i Chefstidningen om etik i vården och personalens ofta pressade arbetssituation. 

I en studie har Erica Falkenström tillsammans med forskarkollegor studierat rapporter om sjukvårdens styrning som beställts av hälso- och sjukvårdsystemet. 

- En sak vi ser i rapporterna är att de handlar mycket lite - eller inte alls - om medarbetarnas arbetsmiljö. Den som så att säga ska bli utsatt för styrningen tar man mycket liten eller ingen hänsyn till. Det saknas också etiska analyser. Mycket sällan ställer man sig frågan; vad får det här för konsekvenser för medarbetare och patienter? Här finns det helt klart en förbättringspotential, säger Erica Falkenström, till Chefstidningen

 

Relaterat material