Demokrati och osäkerhet - Om politiska värderingar i Mellanöstern

Den arabiska våren 2011 innebar en bred folklig mobilisering för politiska reformer mot ökad demokrati. Liberaliseringen av de politiska värderingarna avstannade dock i samband med de oroligheter som följde efter upproren. I artikeln Insecurity and Political values in the Arab World undersöker Irina Vartanova m.fl. hur demokratiska värderingar påverkas av att omvärlden uppfattas som osäker och hotfull.

When insecurity levels were relatively low prior to the 2011 uprisings, democratic aspirations rose; When economic and security conditions subsequently deteriorated, the appeal of democracy weakened.

Demokratiska värderingar tenderar att försvagas när omvärlden uppfattas som osäker. Många arabiska länder har således hamnat i en slags autokratisk paradox där den instabilitet som en demokratisk revolution medför, i sig underminerar de politiska värderingar som rörelsen bygger på.

Arab societies have been stuck in an autocratic paradox: Despite broad discontent, would-be reformers have been unable to build and sustain the broad social alliances that could bring about political change, and efforts to usher in political transitions are vulnerable to breakdown in the face of instability.

Detta, menar författarna, visar även på felaktigheter i bilden av politiska värderingar i den arabiska regionen som fixerade och mer tillåtande av autokratiskt styre.

The findings of this article undercut the depiction of stable political values in the Arab region undergirding an autocratic bargain in which populations give up voice in exchange for economic security. Instead, we show that perceived insecurity affects the preference for democracy and trust in government in Arab countries.

Se abstract och länk till artikeln

Läs mer på forskningsområdet Demokratins gränser & framtid