Folket, eliten och populismen

Populistiska inslag är vanligt förekommande i politiken. Ett utmärkande drag är konstruktionen av ett folk och en elit som inte tillvaratar folkets intressen. Men vilka är "folket" och "eliten" enligt de olika politiska ideologierna och när blir populismen ett problem och rentav ett hot mot demokratin? Hör Ludvig Beckman och Folke Tersman i Filosofiska rummet i P1. 

 

 

Relaterat material