Karim Jebari: Sverige behöver inte Nato för att försvara sig mot Ryssland

Den ryska invasionen visar på stora brister i Rysslands militära förmåga. Sverige behöver inte gå med i Nato för att försvara sig, och vi gör därför bäst i att hålla oss utanför en allians med efterkrigstidens mest aggressiva stormakt. Det skriver Karim Jebari, filosof och forskare, i tidningen Flamman

"I kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina har Natofrågan fått förnyad aktualitet. Finland verkar närma sig ett beslut att skicka in en ansökan, vilket innebär att förutsättningarna för vår del har förändrats. Det påstås att invasionen visar att Ryssland är en aggressiv stormakt som när som helst kan invadera oss. Det är en bristfällig analys. I själva verket har Ryssland sedan länge varit en aggressiv stormakt, som invasionen av Georgien visade 2008. Att Vladimir Putin gärna använder sig av ”militärtekniska operationer” för att uppnå sina mål borde ha varit tydligt sedan decennier.

Det som kriget mot Ukraina där­emot har avslöjat är att Rysslands militära kapacitet är mindre än vad många bedömare trott. Ett angrepp mot Sveriges och Finlands kombinerade försvar ser i nuläget ut att vara extremt farligt för Ryssland. Landets kapacitet att utföra amfibieoperationer – landstigning på fientligt territorium från havet – tycks vara så begränsad att de inte ens försökt sig på det. Att de inte har lyckats utföra ett sådant angrepp mot Odessa, trots att de kontrollerar Svarta havet, talar emot att de skulle ha kapacitet att inta Gotland. Vi har helt enkelt en annan geografi än Ukraina, vilket skulle gynna oss i en hypotetisk konflikt med Ryssland."

Läs hela texten i Flamman

 

Relaterat material