Hoppa till innehållet

De policyprofessionella – med makt utan mandat

Under tre års tid har tre forskare och två forskningsassistenter kartlagt och intervjuat en grupp människor som är märkligt osynliga i tidigare forskning. Märkligt för att de blir fler och fler och dessutom rör sig i den svenska politikens finaste rum. Gruppen har fått namnet policyprofessionella och i måndags presenterades resultaten vid seminariet "Makt utan mandat".

Stefan Svallfors, professor i sociologi och verksam vid Institutet för framtidsstudier, har arbetat tillsammans med Christina Garsten, professor i antropologi och Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, samt assistenterna Björn Werner och Niels Selling.

Definitionen av policyprofessionella är att det är en grupp personer som är anställda för att driva politik och påverka policy men varken är förtroendevalda eller vanliga tjänstemän. Det handlar om till exempel politiska sekreterare, politiskt sakkunniga, presschefer, näringspolitiska experter och välfärdsutredare. De finns i Regeringskansliet, i riksdagskanslierna, i intresseorganisationer, tankesmedjor och PR-byråer. En gedigen kartläggning visar att gruppen idag omfattar minst 1 500 personer.

Ett nittiotal personer valdes ut för intervju och dessutom studerade man ett antal personers arbete under politikerveckan i Almedalen i Visby.

Det man kommer fram till är att det här handlar om en grupp mycket kunniga, lojala och engagerade personer. Personer som vill åstadkomma samhällsförändring och trivs med att röra sig i maktens korridorer. Men, det är också en grupp personer som inte kan tänka sig att lägga sina kunskaper och sitt engagemang i ett uppdrag som förtroendevald riksdagspolitiker. Varför inte? För att man inte vill utsättas för mediernas granskning av en själv som privatperson, och för att man upplever att vägen till de viktiga politiska posterna är alldeles för snårig och lång.

Forskningsresultaten presenteras i boken Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik. De presenterades och diskuterades också vid ett seminarium den 20 april som filmades av SVT Forum.

Några av resultaten sammanfattades i en debattartikel på DN Debatt och kommenterades sedan på DN:s ledarsida.

Något forskargruppen upptäckt är att gruppen policyprofessionella ser väldigt olika ut i olika länder i Europa. I några länder är antalet policyprofessionella många gånger fler än de förtroendevalda, medan det i andra länder knappt finns några alls. I ett uppföljande projekt kommer Stefan Svallfors att göra en utblick och titta på de policyprofessionella i ett internationellt sammanhang. Hur skiljer sig till exempel de svenska policyprofessionella verksamma i EU-parlamentet från de policyprofessionella verksamma i Sverige?