Chans till pris för särskilt bra vetenskaplig text

Finska Kone Foundation delar sedan tio år tillbaka ut priset Vuoden Tiedekynä för att främja det finska språkets användning inom akademin och göra forskningsresultat mer tillgängliga. Varje år belönas en akademisk artikel inom någon av disciplinerna humaniora, samhällsvetenskap och miljöforskning.

En av de åtta texter som har valts ut av de 100 nomineringar av texter publicerade 2020 är skriven av Kirsti Jylhä, forskare i psykologi, tillsammans med flera forskarkollegor. Texten som på engelska har namnet "A climate of anxiety or enthusiasm? Means of climate communication and -education for coping with climate anxiety" ingår i boken Future of the planet and the rights of the child som givits ut av Finlands motsvarighet till Barnombudsmannen. Planer finns på att översätta hela boken till svenska eller engelska.

Priset är värt EUR 25 000 och är det största priset för akademisk text i Finland.

Läs mer hos Kone Foundation 

 

 

Relaterat material