Klimatförnekelse trots säker vetenskap

Vetenskapen blir allt säkrare på att mänsklig aktivitet orsakar global uppvärmning. Ändå frodas klimatförnekelse. Varför låter sig vissa inte övertygas av vetenskapliga fakta? Och hur förändras klimatförnekarnas budskap då forskningen blir allt svårare att ifrågasätta? Det handlar senaste Klotet i P1 om och medverkar gör bland andra Kirsti Jylhä, forskare i psykologi vid Institutet för framtidsstudier som studerat klimatförnekelsens psykologi.

"När jag disputerade om klimatförnekelse trodde jag att mitt forskningsfält skulle bli onödigt i takt med att vetenskapen blev säkrare. Men jag hade fel. Och det kan vara så att när behovet av att förändra livsstilar blir mer konkret på grund av klimathotet så kommer motståndet att förstärkas ännu mer," säger Kirsti Jylhä. 

Lyssna på Klotet i P1: 

Relaterat material