Kopplingen klimatförnekelse och antifeminism

En mansroll kopplad till dominans av naturen och klimatfrågan kodad som "mjuk". Aftonbladet skriver om en ny studie av Kirsti Jylhä, Pontus Strimling och Jens Rydgren som reder ut kopplingarna mellan högerradikalism och klimatförnekelse.

"Klimathotet är en tjejgrej som lögnaktiga public service tutar i oss." Så kan man tolka en ny svensk studie av hur klimatförnekelse och högerradikalism hänger samman", skriver Petter Larsson på Aftonbladet Kultur i en artikel där han uppmärksammar studien: Climate Change Denial among Radical Right-Wing Supporters (som finns tillgänglig som open acces) av Kirsti Jylhä, Pontus Strimling och Jens Rydgren. 

Studien benar ut hur olika faktorer påverkar graden hos klimatförnekelse. Bland annat hur stöd för olika ekonomisk politik, graden av tillit till media och institutioner samt inställning till feminism har samband med klimatförnekelse. 

Petter Larsson skriver: 

"I kontrast till hur miljön har kodats som en ”mjuk” fråga med feminina associationer som omsorg, naturlighet, passivitet, kan man se en mansroll konstruerad kring dominans av naturen, med mannen som överordnad familjeförsörjare i ett samhälle, vars hela tillvaro vilar på utvinningen av fossila bränslen. En riktig karl har olja på händerna – en bild som [...] också skickligt saluförts av fossilbolagen."

Läs hela artikeln i Aftonbladet: För oljemännen är klimathotet en tjejgrej    

Relaterat material