Brist på kunskap om hur organiserad brottslighet påverkar välfärdssystemen

Trygghetspodden

"..jag tror att det finns en otrolig sårbarhet på gräsrotsnivå. Alltså de byråkrater och tjänstemän som till exempel ska hantera försörjningsstöd. De är ju ofta väldigt utsatta."

Det säger Carina Gunnarsson i intervjun "Välfärdsbrottslighet och korruption" i Trygghetspodden. Där berättar hon om några av de olika pusselbitar som forskningen hittills har lagt för att försöka förstå hur stor påverkan organiserad brottslighet har på välfärdssystemen, men hon pekar också ut den stora bristen på forskning som fortfarande råder.

"Det börjar komma utredningar och det pågår arbete inom regeringskansliet. Det finns en stor oro på politisk nivå över vad det här innebär för statsfinanserna", berättar Carina.

Och oron är befogad. Ett statlig betänkande har redan uppskattat bedrägerierna till 12-27 miljarder årligen. Ett stort spann där även den mindre siffran är oerhört stor. Rapporter från flera myndigheter pekar på att problemet är utbrett. Ändå vet man inte särskilt mycket om hur stort problemet är i landet som helhet - hur utbrett är det till exempel ute i kommunerna?

De svenska systemen har visat sig vara sårbara, konstaterar Carina, och i förlängningen är det inte enbart skattemedel som kan försvinna utan även den sociala tillit som utgör ett så viktigt kapital för det politiska systemet.

Lyssna på hela intervjun här

Läs mer om hur man arbetat i Södertälje för att få bukt med problemet

Relaterat material