Carina Gunnarson om lärdomar från Södertälje

Södertälje har varit hårt utsatt för organiserad brottslighet och bedrägerier mot välfärdssystemen. Det har tvingat kommunen att arbeta hårt för att komma till rätta med problemen. Vad har de gjort? Vilka lärdomar finns att dra? Om detta skriver bland andra Carina Gunnarson, statsvetare och forskare vid Institutet för framtidsstudier i Kvartal

"I Södertäljes fall bedrivs myndigheternas samverkan genom linjeverksamhet, inte i projektform eller genom andra strukturer. En lärdom från Södertälje kommun är att utvärdera de samverkansformer man har. Är de effektiva och får man ut det man vill ha? Just nu utvecklas samarbetet mellan kommun och polis i gemensamma operativa strukturer. [...] Det Södertälje ser är att när kriminaliteten får svårare att agera i Södertälje, då flyttar verksamheten till andra kommuner där man är mindre medveten eller mindre benägen att ta tag i problemen," skriver Carina Gunnarson, Anna Flink säkerhetschef i Södertälje kommun samt Max Åkerwall, polischef i Södertälje i kvartal.

 

 

 

Relaterat material