Forskare varnar för ökad korruption i Sverige

"Statsmakternas kapacitet och oväld är en del av den svenska självbilden. Det är smärtsamt att ens fundera på att ifrågasätta denna hörnsten i tillvaron. Men nu är vi där." Det skriver statsveterna Carina Gunnarsson, Bo Rothstein och Peter Esaiasson på DN Debatt  angående flera larmrapporter om ökad korruption i Sverige

Med hög tillit mellan människor och till institutioner, god folkbokföring och väl fungerande statsapparat har Sverige länge setts som "vaccinerat" mot korruption. Men som statsvetarna Carina Gunnarson, forskare vid Institutet för framtidsstudier, Bo Rothstein professor emeritus vid Göteborgs universitet och affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier och Peter Esaiasson, professor vid Göteborgs universitet lyfter fram har larmrapporterna om bedrägerier, hot mot tjänstemän och korruption blivit oroväckande många. 

"Lästa för sig handlar rapporterna om enskildheter. Men när de läggs bredvid varandra formas ett oroande helhetsmönster. Är det så att faktorer som tidigare skyddat mot korruption och felgrepp har blivit en sårbarhet; att det som gjorde den svenska staten stark numera gör den svag? Vi syftar på öppenhet, tillgänglighet, transparens, tilltron till medborgarna och prioriteringen av service och effektivitet framför kontroll. Vi tänker också på kvaliteten på folkbokföringen som tjänat statsmakterna sedan århundraden, men som med den omfattande migrationen blivit mindre träffsäker," skriver forskarna på DN Debatt

Debattartikeln uppmärksammades i SR Studio Ett den 22 november. Hör Carina Gunnarson intervjuas:

"Forskarna saknas i detta. Det riktas till mitt eget skrå. Vi kan hjälpa till med att lägga pussel och kartlägga problemet."

Relaterat material