Bigert & Bergström bygger Tipping point

Tolv meter lång, tio meter bred och sex meter hög fyrarmad golvbaserad mobil/vippbräda. Skulpturen och multikonstverket Tipping Point, håller på att ta form i ett frömagasin i Hammenhög på Österlen. På plattformarna byggs scener med utsnitt från olika geografiska platser av natur, kultur, forskning och framtidsvisioner, bemannade med aktörer i skiftande åldrar och ursprung. Aktörerna och tablåerna balanserar och samspelar med varandra, samtidigt som varje del utmanar helhetens hållbarhet; ett felsteg: katastrof. Tipping Point är konstnärsduon Bigert & Bergströms bidrag till att visualisera de komplexa sambanden mellan våra beslut idag, klimatförändringarna och framtida generationers livsvillkor. 

Se skulpturen ta form och hör dem berätta om arbetet.

Läs mer om Tipping point