"Slutsatsen blir att moralen inte räcker till"

Är det viktigt att reda ut de moraliska frågorna om ansvar och skyldigheter i klimatfrågan, eller gör vi bättre i att sluta prata (och skriva) och i stället agera? Tidskriften Flamman recenserar boken Klimat och moral där flera forskare från Institutet för framtidsstudier medverkar. 

"Lyssna på forskarna! Visst, men det är sedan länge uppenbart att det inte räcker. Ur den synpunkten är de rent moraliska diskussioner som berör klimatkrisen inte jätteintressanta. Är det moraliskt rätt att skaffa barn? Är det moraliskt rätt att vi lever med en högre standard än vad vi tillåter det globala syd att göra, om vi vill rädda klimatet? Är det rätt att lämna ett problem av magnituden apokalyps till våra barnbarn? Det är viktiga frågor. De är bara inte speciellt viktiga i relation till den allt annat överskuggande: hur stoppar vi utsläppen av växthusgaser? Slutsatsen av bokens flera kloka texter om klimat och moral blir på något vis att moralen inte räcker till." Det skriver skribenten Tor Gasslander i Flamman.

Läs mer om boken Klimat och moral - Nio tankar om hettan

  

Relaterat material