Basinkomst, hälsoappar och brandförsvar - dokumentation från Almedalen

Under årets politikervecka i Almedalen pratade forskare från Institutet om en mängd olika frågor. Här kan de se och lyssna på dokumentation från några av dem.

Basinkomst - ett finskt experiment, med Anders Ekholm i panelen
Olli Kangas berättar om hur experimentet med basinkomst i Finland kommer att utformas och om hur diskussionerna går politiskt. Hans presentation följs av en panel som bland annat diskuterar möjligheten att genomföra detta i Sverige.

Det skriande behovet av att erkänna målkonflikter med Gustaf Arrhenius i panelen
Är det verkligen möjligt att klimatanpassa samhället och samtidigt fortsätta leva som vanligt? Eller måste vi börja prata om att det faktiskt också kan handla om att behöva förlora något på vägen?

Kommer någon när det brinner? med Karim Jebari i panelen
Vad händer med brandskyddsförsvaret som bygger på att folk bor nära och ställer upp på fritiden, när urbaniseringen tömmer delar av landsbygden på människor och individens sätter sig själv före kollektivet?

Arbetet mot våldsbejakande extremism - vad kan forskningen bidra med och hur jobbar man lokalt? med Christoffer Edling och Christofer Carlsson
Tre timmars seminarium, först med myndighetschefer och Alice Bah Kuhnke, sedan med föredragningar av forskare och sist en panel med kommunrepresentanter.

Hälsoappen - boja eller genväg till lycka? med Anders Ekholm i panelen
Kan teknologi hjälpa oss att behålla hälsan och hantera våra sjukdomar bättre, eller löser dem problem som redan kan lösas på andra sätt?

Individanpassad vård för diabetes - bättre diagnos ger bättre prognos med Anders Ekholm i panelen
Vad innebär individanpassad vård och vad betyder det för patienter och vårdapparat?

 

Digitalisering, delning och gig-ekonomi - hur rustade är företag och samhälle för snabba förändringar med Anders Ekholm i en av panelerna
Hur kan politik och näringsliv navigera genom snabba förändringar så att Sverige fortsätter vara konkurrenskraftigt? Vad krävs av politiken för att inte hindra utvecklingen?

Relaterat material