Öppet seminarium

Den nya fattigdomen

Datum: 14 mars 2019
Tid: 16:00-18:00

Den materiella nöden är nästan helt utraderad i Sverige. Den nya fattigdomen handlar snarare om att hamna efter och blir lämnad utanför. Välkomna till det första seminariet av flera runt om i Sverige där Riksbankens Jubileumsfonds årsbox Det nya Sverige tar tempen på ett antal fenomen. Här diskuterar sociologerna Carina Mood och Jan O. Jonsson fattigdomsbegreppet i det nya Sverige tillsammans med Patrik Hadenius, en av boxens redaktörer.

Efter seminariet är ni välkomna att ta ett glas med författarna och fråga mer om fattigdomen i Sverige samt förstås ta med ett häfte hem för vidare läsning.

Tid: Torsdag 14 mars, kl. 16.00–17.00 med efterföljande mingel
Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 

Denna aktivitet kräver anmälan. Anmäl dig här!

Läs mer om forskningsprojektet Fattigdomens konsekvenser
L
äs mer om forskningsprojektet Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle


Seminariet är ett samarrangemang med Riksbankens Jubileumsfond.


Tidigare aktiviteter och dokumentation