Migranters attityder och värderingar

Hammar, Olle | 2021

SNS Analys, 2021: 80

Abstract

Antalet migranter har ökat i Sverige och Europa sedan början av 2000-talet. Ett sätt att öka inkluderingen av dessa individer i samhället är genom integration, inte bara på arbetsmarknaden utan även gällande attityder och värderingar. I denna rapport studerar Olle Hammar först hur migranters attityder till ekonomisk omfördelning påverkas av hur pass individualistisk eller kollektivistisk kultur de kommer ifrån. Han finner att personer från mer individualistiska länder föredrar en lägre grad av ekonomisk omfördelning och accepterar större inkomstskillnader samt att relativt nyanlända migranter fortfarande påverkas av kulturen i ursprungslandet, medan personer som har levt längre i sitt nya land främst påverkas av det landets kultur. Även värderingar relaterade till familj, fritid, religion, politik, självbestämmande och tillit närmar sig de svenska i takt med att man levt en längre period i Sverige.

Läs hela texten (pdf)

SNS Analys, 2021: 80

Abstract

Antalet migranter har ökat i Sverige och Europa sedan början av 2000-talet. Ett sätt att öka inkluderingen av dessa individer i samhället är genom integration, inte bara på arbetsmarknaden utan även gällande attityder och värderingar. I denna rapport studerar Olle Hammar först hur migranters attityder till ekonomisk omfördelning påverkas av hur pass individualistisk eller kollektivistisk kultur de kommer ifrån. Han finner att personer från mer individualistiska länder föredrar en lägre grad av ekonomisk omfördelning och accepterar större inkomstskillnader samt att relativt nyanlända migranter fortfarande påverkas av kulturen i ursprungslandet, medan personer som har levt längre i sitt nya land främst påverkas av det landets kultur. Även värderingar relaterade till familj, fritid, religion, politik, självbestämmande och tillit närmar sig de svenska i takt med att man levt en längre period i Sverige.

Läs hela texten (pdf)