Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020

Kolk, Martin , Drefahl, Sven, Wallace, Matthew & Gunnar Andersson | 2021

Det är viktigt att på olika sätt följa effekterna av pandemin. Antalet dödsfall i sjukdomen har ofta använts, men det har också ofta diskuterats hur väl olika sätt att mäta speglar verkligheten. Överdödlighet har föreslagits som ett mer jämförbart sätt att jämföra dödlighet över tid och mellan länder.

För att studera dödlighet i Sverige under 2020, med fokus på mönster i överdödlighet, gav Folkhälsomyndigheten i januari 2020 en oberoende grupp forskare vid Institutet för framtidsstudier och Stockholms Universitet i uppdrag att sammanställa och rapportera dödligheten i Sverige under 2020, nationellt och regionalt, i relation till dödlighet tidigare år. 

Rapporten visar att den förväntade medellivslängden under 2020 minskade med 0,69 år för män och med 0,40 för kvinnor jämfört med 2019. Detta innebär att en trend av ökande medellivslängd bröts under 2020. Vidare visar rapporten att den förhöjda dödligheten är koncentrerad till de högre åldrarna.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Det är viktigt att på olika sätt följa effekterna av pandemin. Antalet dödsfall i sjukdomen har ofta använts, men det har också ofta diskuterats hur väl olika sätt att mäta speglar verkligheten. Överdödlighet har föreslagits som ett mer jämförbart sätt att jämföra dödlighet över tid och mellan länder.

För att studera dödlighet i Sverige under 2020, med fokus på mönster i överdödlighet, gav Folkhälsomyndigheten i januari 2020 en oberoende grupp forskare vid Institutet för framtidsstudier och Stockholms Universitet i uppdrag att sammanställa och rapportera dödligheten i Sverige under 2020, nationellt och regionalt, i relation till dödlighet tidigare år. 

Rapporten visar att den förväntade medellivslängden under 2020 minskade med 0,69 år för män och med 0,40 för kvinnor jämfört med 2019. Detta innebär att en trend av ökande medellivslängd bröts under 2020. Vidare visar rapporten att den förhöjda dödligheten är koncentrerad till de högre åldrarna.