Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet

Publikationsår: 2016

Beckman, Ludvig

Konstnärsnämndens rapportserie 2016:2.

I Konstnärsnämndens rapport ”Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet” reder Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, ut grundläggande de begreppen. Detta mot bakgrund av att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år 2016, samtidigt som hot och trakasserier mot konstnärer och skapar en otrygghet som kan leda till självcensur. Är yttrandefriheten en garanti för den fria konsten?

Mer information om rapporten "Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet".

Publikationsår: 2016

Beckman, Ludvig ,

Konstnärsnämndens rapportserie 2016:2.

I Konstnärsnämndens rapport ”Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet” reder Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, ut grundläggande de begreppen. Detta mot bakgrund av att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år 2016, samtidigt som hot och trakasserier mot konstnärer och skapar en otrygghet som kan leda till självcensur. Är yttrandefriheten en garanti för den fria konsten?

Mer information om rapporten "Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet".