Rösträttsåldern och demokratins avgränsningsproblem

Publikationsår: 2018

Beckman, Ludvig

I: Demokratins framtid, Katarina Barrling och Sören Holmberg (red.), Stockholm: Sveriges riksdag. 

I antologin Demokratins framtid skriver tio forskare om sin syn på demokrati och demokratiska utmaningar som digitalisering, globalisering och politiskt deltagande. Redaktörer är Sören Holmberg och Katarina Barrling och utgivare är Sveriges riksdag.

Ladda ner och beställ antologin Demokratins framtid.

Publikationsår: 2018

Beckman, Ludvig ,

I: Demokratins framtid, Katarina Barrling och Sören Holmberg (red.), Stockholm: Sveriges riksdag. 

I antologin Demokratins framtid skriver tio forskare om sin syn på demokrati och demokratiska utmaningar som digitalisering, globalisering och politiskt deltagande. Redaktörer är Sören Holmberg och Katarina Barrling och utgivare är Sveriges riksdag.

Ladda ner och beställ antologin Demokratins framtid.