Vad vet migranter om Sverige?

Puranen, Bi | 2020

Kvartal, publicerat 27 augusti 2020

"Befolkningen i de nordiska länderna har långt högre tillit än resten av världen. Men vad händer med migranters tillit när de når Norden? Eftersom tillit har ett samband med utbildningsnivå är kunskapsfrågan central, skriver Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier, som undersökt migranters kunskaper om Sverige via både enkäter och intervjuer. Resultatet antyder att relativt nyanlända migranters utbildningsnivå tidigare har överskattats."

Läs texten på Kvartals webbplats

Kvartal, publicerat 27 augusti 2020

"Befolkningen i de nordiska länderna har långt högre tillit än resten av världen. Men vad händer med migranters tillit när de når Norden? Eftersom tillit har ett samband med utbildningsnivå är kunskapsfrågan central, skriver Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier, som undersökt migranters kunskaper om Sverige via både enkäter och intervjuer. Resultatet antyder att relativt nyanlända migranters utbildningsnivå tidigare har överskattats."

Läs texten på Kvartals webbplats