Våra värderingar driver den digitala världen

Puranen, Bi | 2015

s. 291-315, i: Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (SOU 2015:65).

Regeringen har gett Digitaliseringskommissionen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys som belyser och lyfter fram vad som kan komma att påverka digitaliseringen i Sverige. I uppdraget ingår även att identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen av den framtida digitaliseringspolitiken.

I den här antologin har ett antal forskare, sakkunniga och skribenter inom olika samhällsområden fått i uppdrag av Digitaliseringskommissionen att ge sin syn på vad som bidragit till att Sverige varit så framgångsrikt och framförallt vad som behöver beaktas för att vi ska fortsätta att vara det framöver. Antologin innehåller sexton texter som tillsammans ger en bild av transformationen, vilka möjligheter och utmaningar vi står inför, vad vi behöver förhålla oss till och utveckla samt vad som kan komma att ha betydelse i framtiden. Artiklarna i antologin belyser dessa breda frågor ur olika perspektiv och ger sammantaget en bild av vad som bör beaktas när det gäller Sveriges användning av digitaliseringens möjligheter framöver. Digitaliseringskommissionen har inte tagit ställning till artiklarnas innehåll utan varje författare ansvarar för innehållet i sitt bidrag.

 

 

s. 291-315, i: Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (SOU 2015:65).

Regeringen har gett Digitaliseringskommissionen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys som belyser och lyfter fram vad som kan komma att påverka digitaliseringen i Sverige. I uppdraget ingår även att identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen av den framtida digitaliseringspolitiken.

I den här antologin har ett antal forskare, sakkunniga och skribenter inom olika samhällsområden fått i uppdrag av Digitaliseringskommissionen att ge sin syn på vad som bidragit till att Sverige varit så framgångsrikt och framförallt vad som behöver beaktas för att vi ska fortsätta att vara det framöver. Antologin innehåller sexton texter som tillsammans ger en bild av transformationen, vilka möjligheter och utmaningar vi står inför, vad vi behöver förhålla oss till och utveckla samt vad som kan komma att ha betydelse i framtiden. Artiklarna i antologin belyser dessa breda frågor ur olika perspektiv och ger sammantaget en bild av vad som bör beaktas när det gäller Sveriges användning av digitaliseringens möjligheter framöver. Digitaliseringskommissionen har inte tagit ställning till artiklarnas innehåll utan varje författare ansvarar för innehållet i sitt bidrag.

 

 

Relaterat material