Med migranternas röst. Hur förändras värderingar?

Puranen, Bi | 2023

En forskningsrapport om migranters värderingar och sociala normer i Sörmland.

Sörmlandsundersökningen har gjorts på initiativ av Länsstyrelsen i Södermanland, i samarbete
med Region Sörmland, samtliga kommuner i Sörmland, World Values Survey/Migrant World
Values Survey och TRUEDEM. Avsikten med rapporten är att göra en översiktlig analys av
värderingar och sociala normer bland migranter inom ett helt län – Sörmland.

Under 2021 till 2023 har denna studie genomförts med migranter i samtliga kommuner i
Sörmland. Genom att ta ställning till och besvara närmare 500 påståenden och frågor har cirka
1500 utomeuropeiska migranter i länet intervjuats om deras syn på livet i Sverige. Rapporten
fokuserar på fyra huvudområden: synen på jämställdhet, synen på arbete, oron för skjutningar,
otrygghet och våld samt synen på tillit och förtroende. 

Detta är den tredje rapporten i serien "Med migranternas röst" som publicerats av World Values Survey. Tidigare rapporter hittar du här:
Med migranternas röst I. Den subjektiva integrationen >
Med migranternas röst II. Hur blir man värmlänning? >

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

En forskningsrapport om migranters värderingar och sociala normer i Sörmland.

Sörmlandsundersökningen har gjorts på initiativ av Länsstyrelsen i Södermanland, i samarbete
med Region Sörmland, samtliga kommuner i Sörmland, World Values Survey/Migrant World
Values Survey och TRUEDEM. Avsikten med rapporten är att göra en översiktlig analys av
värderingar och sociala normer bland migranter inom ett helt län – Sörmland.

Under 2021 till 2023 har denna studie genomförts med migranter i samtliga kommuner i
Sörmland. Genom att ta ställning till och besvara närmare 500 påståenden och frågor har cirka
1500 utomeuropeiska migranter i länet intervjuats om deras syn på livet i Sverige. Rapporten
fokuserar på fyra huvudområden: synen på jämställdhet, synen på arbete, oron för skjutningar,
otrygghet och våld samt synen på tillit och förtroende. 

Detta är den tredje rapporten i serien "Med migranternas röst" som publicerats av World Values Survey. Tidigare rapporter hittar du här:
Med migranternas röst I. Den subjektiva integrationen >
Med migranternas röst II. Hur blir man värmlänning? >