"Vi är inte rustade att möta de extrema risker vi står inför"

Samhällets beredskap inför extrema risker kopplade till klimatförändringar, kärnvapen, artificiell intelligens och biosäkerhet är mycket låg, skriver Olle Häggström, professor i matematisk statistik tillsammans med Max Tegmark och Anders Sandberg i Göteborgs Posten och föreslår konkreta åtgärder som den svenska regeringen bör vidta.  

"Pandemier och kärnvapenkrig är dock tyvärr inte de enda katastrofrisker vi står inför. Att klimatförändringar medför risker är ingen nyhet. Experter har länge varnat för att “tipping points” - stora irreversibla förändringar i klimatsystemet - kan leda till klimatförändringar med extrema effekter. Rapporten Future Proof av bland andra Oxford-forskaren Toby Ord lyfter vid sidan av pandemier, klimatförändringar och kärnvapenkrig också risker från artificiell intelligens som ett område där vår beredskap är för låg. Utvecklingen går framåt och många AI-experter bedömer att artificiell generell intelligens (AGI) kan komma att skapas under kommande årtionden. Det skulle kunna innebära fantastiska framsteg, men även risker. Vad händer om AGI-system inte delar våra mål, eller om människor använder dem för odemokratiska syften?"

Läs hela artikeln: Vi är inte rustade att möta de extrema risker vi står inför

Se boksläppet för Olle Häggströms bok Tänkande maskiner 

Relaterat material