Innehåll i Framtider 1/2020

Tema: Forskningsperspektiv i coronatider 2020

Forskningsperspektiv i coronatider

Covid-19 och etiken, covid-19 och svårigheten att fatta beslut i praktiken, covid-19 och människan i krisen, covid-19 och maffian, covid-19 och expertisen...

Denna vår har några av forskarna vid Institutet för framtidsstudier lagt sina ordinarie forskningsprojekt åt sidan för att studera ett fenomen som påverkar oss som både individer och samhälle just nu. Flera forskare har också valt att kommentera situationen utifrån sina respektive kompetensområden i media för att bidra med olika perspektiv.

I det här nyhetsbrevet har vi samlat några av de texter, intervjuer och föredragningar relaterade till coronaepidemin som har gjorts med och av våra forskare under våren.

Läs mer på temat "Brott, hot & människans existens", som ingår i vårt nuvarande forskningsprogram.

Se hela nyhetsbrevet i din webbläsare

Innehåll

Det svenska undantaget
Artikel i magasinet Kvartal av Gustaf Arrhenius och Erik Angner "Det svenska undantaget"

Vem är värd mest?
Artikel av filosofen Julia Mosquera: "Krisernas bördor - kan vi fördela dem rättvist?"
Ekonomibyrån i SVT, avsnitt 4 "Vad kostar du?" med bland andra filosofen Gustaf Arrhenius
Konflikt i P1 "Värdet av en åldrings liv" med bland andra Bi Puranen, generalsekreterare för World Value Survey

Hur påverkas vi som individer?
Föreläsning av Kirsti Jylhä "Psykologiska aspekter av coronapandemin"
Artikel i DN av Bi Puranen "Coronakrisen mer oroande för dem som går till jobbet"
Föreläsning av Patrik Lindenfors "Det kulturella djuret - om människans evolution och tänkandets utveckling"
Kropp & Själv i P1 "Vem blir du i krisen?" med bland andra Patrik Lindenfors

Att fatta beslut i osäkra tider
Föreläsning av Karim Jebari "Beslutsfattande under stor osäkerhet"
Aftonbladet daily "Corona - så fattar man beslut under stor osäkerhet" med Karim Jebari
Artikel i GP av H. Orri Stefánsson "En mer sofistikerad debatt kan rädda liv"
Föreläsning av H. Orri Stefánsson "Moraliska avvägningar vid Covid-19 åtgärder"

Vården i fokus: Vart tog etiken vägen?
Föreläsning av Erica Falkenström "Etik och politiska beslut om vården"

Relaterat
Brottsperspektik: Corona och maffian, Carina Gunnarson i SVTs Utrikesbyrån
Ekonomiperspektiv: Föreläsning av Simon Birnbaum "Inkomststöd åt alla? Basinkomstens nya våg"
Teknikperspektiv: Föreläsning av Emma Engström "När använder vi AI och vad innebär det?"

Forskningsperspektiv i coronatider

Covid-19 och etiken, covid-19 och svårigheten att fatta beslut i praktiken, covid-19 och människan i krisen, covid-19 och maffian, covid-19 och expertisen...

Denna vår har några av forskarna vid Institutet för framtidsstudier lagt sina ordinarie forskningsprojekt åt sidan för att studera ett fenomen som påverkar oss som både individer och samhälle just nu. Flera forskare har också valt att kommentera situationen utifrån sina respektive kompetensområden i media för att bidra med olika perspektiv.

I det här nyhetsbrevet har vi samlat några av de texter, intervjuer och föredragningar relaterade till coronaepidemin som har gjorts med och av våra forskare under våren.

Läs mer på temat "Brott, hot & människans existens", som ingår i vårt nuvarande forskningsprogram.

Se hela nyhetsbrevet i din webbläsare

Innehåll

Det svenska undantaget
Artikel i magasinet Kvartal av Gustaf Arrhenius och Erik Angner "Det svenska undantaget"

Vem är värd mest?
Artikel av filosofen Julia Mosquera: "Krisernas bördor - kan vi fördela dem rättvist?"
Ekonomibyrån i SVT, avsnitt 4 "Vad kostar du?" med bland andra filosofen Gustaf Arrhenius
Konflikt i P1 "Värdet av en åldrings liv" med bland andra Bi Puranen, generalsekreterare för World Value Survey

Hur påverkas vi som individer?
Föreläsning av Kirsti Jylhä "Psykologiska aspekter av coronapandemin"
Artikel i DN av Bi Puranen "Coronakrisen mer oroande för dem som går till jobbet"
Föreläsning av Patrik Lindenfors "Det kulturella djuret - om människans evolution och tänkandets utveckling"
Kropp & Själv i P1 "Vem blir du i krisen?" med bland andra Patrik Lindenfors

Att fatta beslut i osäkra tider
Föreläsning av Karim Jebari "Beslutsfattande under stor osäkerhet"
Aftonbladet daily "Corona - så fattar man beslut under stor osäkerhet" med Karim Jebari
Artikel i GP av H. Orri Stefánsson "En mer sofistikerad debatt kan rädda liv"
Föreläsning av H. Orri Stefánsson "Moraliska avvägningar vid Covid-19 åtgärder"

Vården i fokus: Vart tog etiken vägen?
Föreläsning av Erica Falkenström "Etik och politiska beslut om vården"

Relaterat
Brottsperspektik: Corona och maffian, Carina Gunnarson i SVTs Utrikesbyrån
Ekonomiperspektiv: Föreläsning av Simon Birnbaum "Inkomststöd åt alla? Basinkomstens nya våg"
Teknikperspektiv: Föreläsning av Emma Engström "När använder vi AI och vad innebär det?"