Brott, hot & människans existens
Kriminalitet, klimatförändringar, nya teknologier. Det finns många fenomen som kan hota vårt samhälle och själva vår existens. Vi har därför goda skäl att försöka förstå dem, hur de utvecklas över tid och hur vi kan bedöma riskerna.

En del av den forskning som pågår på institutet handlar om brott och våld. De senaste 30 åren har vi i Sverige sett en tillströmning av personer till våldsbevakande miljöer och dessutom ett tilltagande våld utövat av kriminella gäng. Genom att undersöka vilka mekanismer som styr den här utvecklingen kan vi försöka förhindra den och bättre möta de konsekvenser den för med sig.

En annan typ av hot vi studerar är sådana som ännu inte utvecklat sig till just hot och som vi fortlöpande behöver bedöma. Det kan dels handla om hot i form av kärnvapen, meteorer eller klimatförändringar som rubbar hela världens ekosystem, dels om utvecklingen av nya teknologier som bär stor potential till olika förbättringar men som också skulle kunna orsaka stor förstörelse. Hur ska vi till exempel se på teknologier som utvecklas för att förbättra människans fysiska och mentala kapaciteter, när de rubbar på gränserna för vad det innebär att vara just människa?

Forskare

Amir Rostami
Amir Rostami
Fil.dr. i sociologi
Arne Jarrick
Arne Jarrick
Professor i historia
Carina Gunnarson
Carina Gunnarson
Docent i statskunskap
Christofer Edling
Christofer Edling
Professor i sociologi
Christoffer Carlsson
Christoffer Carlsson
Fil. dr. i kriminologi
Faradj Koliev
Faradj Koliev
Fil. dr. i statsvetenskap
H. Orri Stefánsson
H. Orri Stefánsson
Docent i filosofi
Hernan Mondani
Hernan Mondani
MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi.
Maria Wallenberg Bondesson
Maria Wallenberg Bondesson
Fil.dr. i historia
Pontus Strimling
Pontus Strimling
Docent i nationalekonomi

Forskningsprojekt

Hämta fler publikationer