IFFS Play

I den här föredragningen pratar Karim Jebari om hur man kan ta sig an beslutsfattande även när man inte har alla fakta på bordet – en situation med tydlig relevans på den pågående coronapandemin där beslut behöver fattas löpande medan nya fakta hela tiden tillkommer. Karim Jebari är fil doktor i filosofi och sysslar bland annat med risker i samband med till exempel klimatfrågan och teknologisk utveckling.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 23 apr, 2020

Beslutsfattande under stor osäkerhet

I den här föredragningen pratar Karim Jebari om hur man kan ta sig an beslutsfattande även när man inte har alla fakta på bordet – en situation med tydlig relevans på den pågående coronapandemin där beslut behöver fattas löpande medan nya fakta hela tiden tillkommer. Karim Jebari är fil doktor i filosofi och sysslar bland annat med risker i samband med till exempel klimatfrågan och teknologisk utveckling.

Sök
Område
Ladda fler