Hoppa till innehållet

#YouToo? När förövaren är din partner

”Den man älskar agar man” lyder ett ordspråk som inte hör framtiden till. I dagsläget är det dock tyvärr fortfarande högst relevant; internationell statistik visar att var tredje kvinna som frivilligt befunnit sig i en kärleksrelation har utsatts för våld inom äktenskapet.

Stater kan stötta kvinnor genom att ta besöksförbud på allvar, skydda kvinnors rätt att äga, eller hjälpa kvinnor som blir misshandlade av sin partner i vårdnadstvister. Tyvärr är allt det här att behandla symptomen, inte att få bukt med det som nog både män och kvinnor kan skriva under på är det riktiga problemet; det finns alldeles för många män som slår dem de älskar.

Följdfrågan blir då: Går det att få män som slår sina partners att sluta?

Försök i flera olika länder säger att svaret är ”ja”. Men riktigt effektiva lösningar kommer inte att kunna skapas så länge man talar om sexuellt våld och våld i relationer som ett kvinnoproblem. Tvärtom kan man se att initiativ som bygger på mäns och pojkars engagemang mot våld kan leda till dramatisk förändring i såväl attityder som beteenden.

Om detta berättar forskarna Merike Blofield, University of Miami och Carmen Diana Deere, University of Florida i en artikel i brittiska The Conversation. Läs hela artikeln här: #YouToo? When the predator is your partner

Merike Blofield och Carmen Diana Deere är två av många forskare som deltar i projektet International Panel on Social Progress, ett projekt som genom att samla slutsatser från samhällsvetenskaplig forskning vill visa att ett bättre samhälle är möjligt. Läs mer om International Panel on Social Progress här