Nytt projekt: Bättre sjukvård med digitalisering

I Kalmar länds landsting tar man nya grepp för att förbättra vårdresultaten. Istället för att fokusera på detaljer har man satt upp tre övergripande mål, mål som ska nås med hjälp av de nya möjligheter som big data och digitalisering innebär. Institutet för framtidsstudier deltar i projektet som utvecklingsstöd. 

De tre mål som har satts upp för projektet är:

Målen ska nås genom att identifiera faktiska och specifika problemområden med hjälp av stora mängder data. Data ska samlas in som beskriver invånarnas hälsa, vårdens tillgänglighet och effektivitet. Det kan handla om existerande data i olika kvalitetsregister och data i vårdorganisationerna, men också om data som man samlar in via t.ex. enkäter.

– Det här sättet att arbeta skiljer sig från hur man annars ofta bedriver verksamhetsutveckling, säger Anders Ekholm, vice VD på Institutet för Framtidsstudier. Ofta har man en lösning som man sedan applicerar på något man tycker är ett problem. Här kommer man istället låta data berätta vilka problemen faktiskt är, testa lösningar på dem, utvärdera och prova sig fram. 

Med hjälp av data kommer man alltså att identifiera problemområden och göra en prioriteringslista över sådant man behöver ta tag i för att uppnå de övergripande målen. Sådant som kan dyka upp är till exempel patientgrupper som är särskilt dyra, särskilt tidskrävande eller särskilt svårbehandlade, och då kan man titta närmare på hur man bättre kan arbeta med just dem.

– I Kalmar läns landsting är både ledning och personal öppna för förändring och redo att experimentera, säger Anders Ekholm. Vår roll i projektet är att handleda dem i utvecklandet av arbetssätt för framtidens vård.

Digitaliseringen kommer dock inte användas enbart för att hitta problemen utan även för att lösa vissa av dem. Med hjälp av digitala verktyg kan vården till exempel arbeta förebyggande genom att öka tillgänglighet, inflytande och trygghet för de som har långt eller svårt att ta sig till sin närmaste hälsocentral. Idag finns redan internetbaserade behandlingar, något som förväntas öka i framtiden. 

Läs mer om Kalmars landstingsplan för 2017-2019, se här. 

Läs mer om vad som krävs för att en organisation ska kunna hantera förändringar och dra nytta av nya möjligheter i kapitlet "Ständigt lärande" av Jesper Olsson i rapporten Bortom IT. I rapporten hittar du också mängder av exempel på vad digitalisering kan göra i olika delar av vården.

Du kan också lyssna på sammanfattningar av kapitlen från seminariet med samma namn. (länk till film på Youtube)

 

 

 

 

Relaterat material