Svensk sjukvård i den perfekta stormen

Sjukvården är det politiska område befolkningen rankar som viktigast, vilket beror på att man känner oro för läget nu och framöver. De närmaste åren kommer att bli en kamp för hur det svenska sjukvårdssystemet ska hanteras och finansieras. Politiskt mod och ledarskap måste till.

Så inleds Anders Ekholms och Björn Emtingers text i Dagens samhälle från 31 mars. Det de talar om är att flera stora utmaningar i en snar framtid kommer att sätta svensk vård och omsorg under mycket stark press – en press så stor att den blir ohanterbar om man inte genast tar tag i förändringar. Det handlar om att antalet invånare ökar i en aldrig tidigare skådad takt, om att den mest resurskrävande gruppen ökar med stormsteg, om att rekryteringsbehovet är större än vad dagens utbildningssystem klarar av att leverera, och om att vi invånare ställer krav som sjukvårdssystemet inte är anpassat för att möta.

Det finns hopp, för det finns lösningar. Men det kräver bland annat bättre samordning av regioner och landsting, att förutsättningar skapas för användningen av informationsteknologi, och stöd från nationell nivå när det gäller utvecklandet av verksamheterna. Det kräver också att de människor som arbetar i vården verkligen får utrymme för sin kompetens och vilja att leverera god vård, istället för att behöva lägga all sin energi på att lösa dagliga problem. Framför allt krävs politiskt mod och ett ledarskap med helhetssyn.

Läs hela texten hos Dagens Samhälle

Vill du veta mer om vårdens framtida utmaningar och möjligheterna att möta dem? Lyssna på en intervju med Anders Ekholm i Vårdmaktpodden.

Läs mer om hur digitalisering kan förändra vård och omsorg, och om vilka hinder som står i dess väg i rapporten Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

Relaterat material