Vad vet migranter om Sverige?

Graden av tillit i ett land har visat sig kunna vara en indikation på hur det står till med en rad andra saker i ett samhälle. Befolkningen i de nordiska länderna har långt högre tillit än resten av världen. Studier visar att migranter från länder med låga nivåer av tillit som kommer till Norden med tiden ökar sin grad av tillit, men att nivån ändå ligger väsentligt lägre än hos den etablerade befolkningen. Eftersom det finns ett tydligt samband mellan tillit och utbildningsnivå är kunskapsfrågan här central.

I en essä i magasinet Kvartal, redogör Bi Puranen för resultat från såväl enkäter som intervjuer om rör utbildningsnivåer, synen på utbildning, arbete och familj, samt skillnader i kunskap när det gäller lagar och normer kring till exempel skilsmässor och abort.  

Läs eller lyssna på Bis essä i magasinet Kvartal

I essän hänvisar Bi Puranen till rapporten Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen, som du hittar här på vår webbplats.

Hon nämner också Migrant World Values Survey (MWVS), som rapporten ovan är byggd på. Läs mer om denna gren av World Values Survey.

Replik:

I en artikel i Dagens Nyheter kritiserar Andreas Johansson Heinö, doktor i statsvetenskap, perspektivet att det är ett uttryck för bristande integration att invandrare inte delar majoritetsbefolkningens uppfattning i sakfrågor. 

"Kunskap och värderingar är olika saker. Det är faktiskt inte, som Puranen påstår, ett uttryck för bristande integration att man inte delar majoritetens uppfattningar i sakfrågor. Socialisten som vill förstatliga alla företag är inte mindre svensk än libertarianen som anser att all skatt är stöld. Oenigheten är ideologisk, inte nationell. Båda ståndpunkterna ryms i vår demokrati. Detsamma gäller även de ”kulturella” frågor där invandrares attityder nu allt oftare framställs som ett samhällsproblem."

Läs artikeln i Dagens Nyheter.