Innehåll i Framtider 1/2018

Tema demokrati: Sverigedemokraternas väljare 2018

Därför lockar ytterkantspartierna

Det finns idag forskning som visar att väljare på flera håll i västvärlden upplever ett växande avstånd mellan valsedel och politik. Det betraktas som en möjlig förklaring till att de vänder sig till systemkritiska partier, i Sverige det värdekonservativa partiet Sverigedemokraterna som snabbt har vunnit röster på bekostnad av Socialdemokraterna och Moderaterna.

För att förstå den här utvecklingen behöver man se närmare på den rådande sociala, politiska och ekonomiska situationen, men också på de sociologiska och psykologiska mekanismer som styr de väljare som lämnar mer etablerade partier för ett nytt.

I det här premiärnumret av Framtider som nyhetsbrev presenterar vi resultaten från en rapport som tittar närmare på Sverigedemokraternas väljare, pratar med forskare om vad som kan driva utvecklingen och intervjuar vår VD Gustaf Arrhenius om varför demokrati är en viktig framtidsfråga.

Temat för det här numret, "Demokratin i det 21a århundradet", är ett av fem övergripande teman i Institutet för Framtidsstudiers nuvarande forskningsprogram.

Innehåll

En negativ syn på invandring, riksdag och samhällsförändringar förenar Sverigedemokraternas väljare
Länk till text av forskaren Kirsti Jylhä om rapporten Sverigedemokraterna. Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?

Växande klyftor ger näring till ytterkantspartier
Länk till reportage

POD: Hur mår demokratin? Intervju med Gustaf Arrhenius
Länk till pod

FILM: Kirsti Jylhä berättar vad som förenar Sverigedemokraternas väljare
Länk till film med Kirsti

FILM: Janine Wedel berättar om den nya skuggeliten (engelska)
Länk till film med Janine

Se hela nummer 1/2018 av Framtider. Vill du få nästa nyhetsbrev, prenumerera här.

Därför lockar ytterkantspartierna

Det finns idag forskning som visar att väljare på flera håll i västvärlden upplever ett växande avstånd mellan valsedel och politik. Det betraktas som en möjlig förklaring till att de vänder sig till systemkritiska partier, i Sverige det värdekonservativa partiet Sverigedemokraterna som snabbt har vunnit röster på bekostnad av Socialdemokraterna och Moderaterna.

För att förstå den här utvecklingen behöver man se närmare på den rådande sociala, politiska och ekonomiska situationen, men också på de sociologiska och psykologiska mekanismer som styr de väljare som lämnar mer etablerade partier för ett nytt.

I det här premiärnumret av Framtider som nyhetsbrev presenterar vi resultaten från en rapport som tittar närmare på Sverigedemokraternas väljare, pratar med forskare om vad som kan driva utvecklingen och intervjuar vår VD Gustaf Arrhenius om varför demokrati är en viktig framtidsfråga.

Temat för det här numret, "Demokratin i det 21a århundradet", är ett av fem övergripande teman i Institutet för Framtidsstudiers nuvarande forskningsprogram.

Innehåll

En negativ syn på invandring, riksdag och samhällsförändringar förenar Sverigedemokraternas väljare
Länk till text av forskaren Kirsti Jylhä om rapporten Sverigedemokraterna. Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?

Växande klyftor ger näring till ytterkantspartier
Länk till reportage

POD: Hur mår demokratin? Intervju med Gustaf Arrhenius
Länk till pod

FILM: Kirsti Jylhä berättar vad som förenar Sverigedemokraternas väljare
Länk till film med Kirsti

FILM: Janine Wedel berättar om den nya skuggeliten (engelska)
Länk till film med Janine

Se hela nummer 1/2018 av Framtider. Vill du få nästa nyhetsbrev, prenumerera här.