Två anledningar till klimatförnekelse - Kirsti Jylhä förklarar

Varför förnekar vissa klimatförändringar? Kirsti Jylhä, doktor i psykologi och forskare inom klimatpsykologi går igenom två vanliga anledningar i Svt Uutiset. 

"En anledning är att klimatbudskapet i sig eller budskapet om det klimatarbete som krävs inte passar in i allas världsbild. Särskilt gäller det dem som vill upprätthålla rådande samhällsstrukturer eller ekonomiska strukturer. De är mer benägna att misstro budskapet," säger Kirsti Jylhä till Svt Uutiset.

En annan vanlig anledning är de känslor klimatkrisen framkallar. 

"Vissa känslor gör människor mer benägna att inte tro på klimatkrisen. Exempelvis stark ångest i kombination med en känsla av att inget finns att göra eller att man själv inte kan påverka. Att människor har orsakat klimatkrisen innebär indirekt att vi alla, jag och du, är delansvariga för krisen. Det kan leda till skuldkänslor vilket kan få människor att reagera aggressivt och förhålla sig avfärdande till klimatbudskapet. Alla behöver vi känna oss accepterade och själva kunna acceptera våra handlingar."

Se intervjun med Kirsti Jylhä som Svt Uutiset gjorde från Bokmässan 2022

 

Relaterat material