Lidandets filosofi - djurrätt, klimat och etik

Att definiera och mäta djurens välfärd och kapacitet till lidande och njutning, är viktigt för att fatta väl avvägda beslut om till exempel klimatåtgärder och djurskydd. Men det är mycket snårigt och filosofiskt utmanande. Julia Mosquera, filosof vid Institutet för framtidsstudier, ägnar sig åt dessa frågor och intervjuas i tidningen Djurens rätt.

"Att bara dela in djuren i deras förmåga till smärta och njutning är för ytligt. Vad har en djurart för kapacitet för välfärd? Vi har många däggdjur med komplexa sociala förmågor, som är självmedvetna, förstår omgivningen och har tidsuppfatttning. Insekter är inte lika sofistikerade och har lägre kapacitet för välfärd, men eftersom de är såååå många fler än däggdjuren är insekternas välfärd förtfarande relevant," säger Julia Mosquera till tidningen Djurens rätt.

Att kvantifiera djurs välfärd kan också ställa vissa vanliga antaganden inom klimatdiskussionen på ända. Det är till exempel allmänt vedertaget att konsumtion av kyckling är bättre ur klimatsynpunkt än att äta kor. Men tas den etiska dimensionen och förmåga till smärta, njutning och välfärd med i beräkningen blir det genast mer komplicerat. 

"Ur ett klimatperspektiv kan vi använda utsläppsmått för att jämföra klimatalternativ. Men etisk livsmedelsproduktion bör ta hänsyn till andra värderingar, bland annat djurskydd. Ur djurskyddssynpunkt är det betydligt mer kopmlicerat att jämföra livsmedel. Det innefattar att jämföra lidande hos djur av vitt skilda arter. Läget kopmliceras ytterligare av att ju mindre djuren är, desto fler individer behövs för att framställa en viss mängd protein," säger Julia Mosquera till tidningen Djurens rätt.  

Läs också Julia Mosqueras debattartikel i Expressen om att jämföra nötkött och kyckling: https://www.expressen.se/debatt/mattet-klimatavtryck-missar-viktiga-etiska-varden/

Läs hela intervjun i Djurens rätt här: https://issuu.com/djurensratt/docs/tidningendjurensratt-1-2024 (sid. 56-57)

 

Relaterat material