Sveriges Radio besökte Tipping Point

Vad kan konsten säga om framtiden och om klimatkrisen? Sveriges Radio P4 besökte utställningen av Tipping Point och pratade med Staffan Julén om konstnärlig forskning och dess roll på institutet och vad den kan tillföra i till exempel klimatfrågan.

"Konsten kan gestalta frågorna på annat sätt och locka fram forskare att kommunicera på nya sätt. Från institutets sida är det här som en plattform där forskare kan diskutera saker, och där konsten kan gestalta för en bredare publik," säger Staffan Julén.


Relaterat material