Skam som verktyg för lydnad

Midsommarstång

Folkfest och trängsel som vanligt. Eller inte. Årets midsommarfirande blir en indikation på hur vi kommer att följa rekommendationerna om social distans i sommar. Det skriver DN om i en artikel och intervjuar Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och associerad forskare vid Institutet för framtidsstudier, om hur väl skam fungerar som verktyg för lydnad.

"Det här är viktigt att understryka: Skambeläggande eller hårda statliga regler är inte de mest effektiva verktygen. Normer är villkorade. Människor vill följa dem - men bara om många andra också följer dem", säger Erik Angner.

I artikeln intervjuas också Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier och generalsekreterare för World values survey om en studie om hur unga och äldre ser på covid-19.

"Där ser vi stora skillnader beroende på ålder och boendeort: 80 procent av personer under 30 år är inte oroliga för att drabbas av viruset. Samtidigt tror över hälften att de redan har haft det, särskilt i Stockholm. Bland de äldsta är oron däremot stor och färre tror att de har haft sjukdomen. Risken är stor att det blir en klyfta mellan de oförsiktiga unga som inte oroar sig, och de äldre, säger Bi Puranen. 

Läs hela artikeln: Så splittras svenskarna av midsommarfirandet

Relaterat material