Äcklets roll i samhället

Vi känner äckel av smuts och förruttnelse. Men vi kan också uppbåda äckel inför idéer och till och med grupper av människor. Vad är äcklets funktion och roll i samhället? Patrik Lindenfors, affillierad forskare vid Institutet för framtidsstudier har skrivit en bok i ämnet och var med i Filosofiska rummet i P1 och diskuterade ämnet.

 

Relaterat material